Vydávání žádostí

Termín vydávání žádosti o přijetí

Informaci o termínu vydávání žádostí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání naleznete na stránce jak zápis probíhá. V roce 2019 bude vydávání žádostí probíhat v termínu od 1. 3. 2020 nejpozději do 29. 4. 2020.

Možnosti získání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné vydat třemi způsoby:

 1. Elektronické vydání žádosti – Preferovanou možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF na těchto stránkách.
 2. Vyzvednutí v základní škole – Žádost je možné vyzvednout na ZŠ ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol.
 3. Vyzvednutí na OMOŠ - Na Odboru městských oragnizacích a školství, Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336, 2. patro, Bc. Jana Křížová, Lucie Martinů, Bc. Michaela Vetešníková, dveře č. 215.

Postup při elektronickém vydávání žádosti

Postupujte tímto způsobem:

 1. Navštivte úvodní stránku http://zapiszs.usti-nad-labem.cz
 2. Zadejte číslo pojištěnce dítěte a stiskněte tlačítko [Pokračovat
 3. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz "Nemám číslo pojištěnce dítěte?".
 4. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí, pro zadání údajů dítěte a zákonných zástupců.
 5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „údaje žádosti o přijetí“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 6. Po stisku tlačítka [Změnit údaje žádosti o přijetí​] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Zkontrolujte si číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různé číslo, tak do základních škol odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit dodatečným zadáním vlastního hesla.

V případě problémů můžete kontaktovat správce aplikace na adrese zapiszs@mag-ul.cz.

Jak vyplnit trvalý pobyt dítěte

Správně zadaný trvalý pobyt dítěte je důležitý pro zjištění spádové školy. Při zadání lze využít tzv. našeptávač ulic, příp části obce.

Postupujte tímto způsobem:

 1. Začněte psát název ulice. Pokud adresa nemá ulici, tak uveďte část obce příp. název obce. Po chvíli se objeví našeptávač s nalezenými možnostmi. Můžete psát dál, nebo vybrat některou z navržených možností, viz obrázek 1.
 2. Dále pokračujte zadáním čísla orientačního, nebo čísla popisného, příp. evidenčního. Našeptávač vám nabídne odpovídající možnosti existujících adresních míst, viz. obrázek 2.
 3. Jakmile v našeptávači vyberete konkrétní požadovanou adresu (šipky a Enter, kliknutí myší na řádek s adresou), automaticky se doplní zbytek adresy, viz obrázek 3.
 4. Jestliže se adresu nepodařilo dohledat, objeví se informativní zpráva.

Obrázek 1.

Obrázek 2.

Obrázek 3.

Tisk žádosti o přijetí

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe Reader.

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí?

Vytiskněte si počet žádostí se stejným číslem žádosti shodný s počtem základních škol, na které se chystáte své dítě zapsat.

Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí na vybrané základní škole (kdy bude vyhlášen zápis do vámi vybrané školy). Do každé se musíte dostavit osobně s dítětem.

Dohledání vygenerované žádosti

Zadáním čísla pojištěnce, příp. hesla (pokud bylo heslo při generování žádosti zadáno) do formuláře "Vstup do systému" na úvodní stránce dojde k vyhledání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. V případě, že nedojde k zobrazení údajů (stránka nebyla nalezena), tak zkuste znovu zadat číslo pojištěnce (příp. heslo) na úvodní stránce. Musí být povolené používání cookies souborů.

Pozor, při chybném zadání čísla pojištěnce může dojít k zobrazení formuláře pro vydání nové žádosti o přijetí pod jiným číslem žádosti (pravý horní roh žádosti). Do základních škol však odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.