Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
1. 3. 2018 - 10. 4. 2018
 
2.
Sběr žádostí
10. 4. 2018 od 13.00 - 18.00
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která základní škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1.1.2017.

Počet škol: 
19
Podaných žádostí: 
1004
Podaných žádostí o odklad: 
212
Přijatých žáků: 
910
Nepřijatých žáků: 
22
Vypsaných volných míst: 
1247
Vygenerovaných žádostí: 
1283
Přerušení správního řízení: 
7
Odložení školní docházky: 
165
Počet dětí ze spádové oblasti: 
1091
Děti na adrese zvláštní matriky: 
0
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
8

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Počet podaných žádostí5 let6 let7 letPočet dětí celkem
40505
3019524
2114638185
Celkem117043214

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Počet přijatých žádostí5 let6 let7 letPočet přijatých žádostí celkem
307124
219014210
Celkem vícenásobně přijati žáci19715113 žáků \ 234 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté žádosti blokují 121 míst na základních školách.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (ver.9 a vyšší), Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk přihlášky je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader.

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.