Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Bc. Kamil Veigend
Ulice: 
Mírová
č.p.: 
2734
PSČ: 
400 11
Městský obvod: 
Ústí nad Labem-Severní Terasa
Telefon: 
472 772 079
Datová schránka: 
8arxgc8
Adresa poskytování vzdělání: 
Mírová 2734/4
Vypsaná volná místa: 
75

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.


Pořízení – podání žádostí – přihlášek


Od 1. 3. 2020 do 29. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen „žádost“) je možné získat:

a) Vyplněním žádosti v elektronickém systému na https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ – DOPORUČUJEME

b) Na internetové adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ ve formátu pdf.


Sběr žádostí – přihlášek


Od 1. 4. 2020 – 29. 4. 2020

1) Vytištěnou a PODEPSANOU žádost (oba rodiče) je možné:

a) Poslat do školy elektronicky (např. datová schránka, e-mail) nebo poštou.

b) Vhodit osobně v uzavřené obálce do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy. Doporučujeme nadepsat obálku „ZÁPIS“.

2) Osobní podání žádosti 

V nejnutnějších případech lze ve dnech 28. 4. 2020 – 29. 4. 2020 v době od 13 – 17 hod osobně vyplnit žádost o přijetí dítěte do 1. třídy ve vestibulu školy.

Na žádost je nutné vyplnit tyto údaje:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození dítěte,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
 • podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

Další doporučení


 • Informujte se na adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich však musíte doručit novou žádost o přijetí.
 • ODKLAD povinné školní docházky – dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad,  z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského  zařízení a odborného lékaře. Žádost je součásti elektronického zápisu. Tištěná verze bude k dispozici také 28. 4. a 29. 4. 2020 ve škole. O odklad je možné požádat i v případě, že dosud nemáte platná doporučení.

Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu


Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

 • telefonicky
 • prostřednictvím SMS
 • e-mailem
 • písemným doručením.

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje.

Po skončení přijímacího řízení bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků (pouze číselné kódy podané přihlášky).

Ulice Číslo popisné / orientační
Burianova 2761/2, 2762/4, 2763/6, 2764/8, 2765/10, 2766/12
Gagarinova 2688/1, 2689/3, 2690/5, 2691/7, 2692/9, 2693/11, 2694/13, 2695/15, 2696/17, 2753/19
Glennova 2703/1, 2704/3, 2705/5, 2706/7, 2707/9, 2708/11, 2709/13, 2710/15, 2711/17
Jana Zajíce č.ev. 1184, č.ev. 1215, č.ev. 1216, č.ev. 1217, č.ev. 1218, č.ev. 1220, č.ev. 1221, č.ev. 1241, č.ev. 1242, č.ev. 1243, č.ev. 1244, č.ev. 1245, č.ev. 1404, č.ev. 1405, č.ev. 1406, č.ev. 1407, č.ev. 1408, č.ev. 1409, č.ev. 1410, č.ev. 1411, č.ev. 1412, č.ev. 1413, č.ev. 1414, č.ev. 1415, č.ev. 1416, č.ev. 1422, č.ev. 1427, č.ev. 1429, č.ev. 1440, č.ev. 1441, č.ev. 1453, č.ev. 1454, č.ev. 1455, č.ev. 1456, č.ev. 1457, č.ev. 1458, č.ev. 1459, č.ev. 1460, č.ev. 1461, č.ev. 1462, č.ev. 1463, č.ev. 1464, č.ev. 1465, č.ev. 1466, č.ev. 1472, č.ev. 1477, č.ev. 1479, č.ev. 1490, č.ev. 1491, č.ev. 1503, č.ev. 1527, č.ev. 1529, č.ev. 1545, č.ev. 1546, č.ev. 1547, č.ev. 1548, č.ev. 1549, č.ev. 3429, 3564, č.ev. 3970, č.ev. 3997, č.ev. 4217, č.ev. 4525, č.ev. 4955, č.ev. 8968, 2772/1, 2863/2, 2767/3, 2864/4, 2862/5, 2865/6, 2877/7, 2866/8, 2876/9, 2867/10, 2875/11, 2868/12, 2874/13, 2869/14, 2883/15, 2870/16, 2882/17, 2871/18, 2884/19, 2872/20, 2873/22, 2878/2
Krušnohorská 3371/2, 3078/3, 3332/3a, 2821/5, 2890/7
Ladova 2532/2, 3325/2a, 2531/4, 2530/6, 2529/8, 2528/10, 2527/12, 2535/14, 2534/16, 2533/18, 2537/20, 2538/22, 2539/24, 2540/26, 2541/28, 2542/30, 2543/32, 2544/34, 2545/36, 2548/38
Maková 2801/1, 2802/2, č.ev. 5675, 2803/4, 2804/6, 2805/8, 2806/10, 2807/12, 2808/14, 2809/16, 2810/18, 2811/20, 2812/22, 2813/24, 2814/26, 2815/28, 2816/30, 2817/32, 2818/34, 2819/36
Marvanova 2755/2, 2756/4, 2757/6, 2769/8, 2770/10, 2771/12
Meruňková 2846/1, 2847/3, 2848/5, 2849/7, 2850/9, 2851/11
Mezní č.ev. 5896, č.ev. 9388, 3258/1, 2853/2, 3294/3, 3430/3a, 2854/4, 3295/5, 3568/5a, 3027/7a, 3312/7, 3512/9, 3466/15, 3513/19, 3415/21
Mírová 2824/1, 2820/2, 2734/4, 2861/6, 3465/6a, 2700/8
Muchova 2889/1, 2888/2
Oblá 2885/1, 2886/2
Ořechová 2840/1, 2841/3, 2842/5, 2843/7, 2844/9, 2845/11
Ovocná č.ev. 6166
Pod Parkem 2788/2, 2551/4, 2552/6, 2553/8, 2554/10, 2555/12, 2556/14, 2557/16, 2558/18, 2559/20, 2560/22, 2561/24, 2562/26, 2563/28, 2564/30, 2565/32, 2566/34, 2567/36, 2568/38, 3308/40
Šípková 2790/2, 2791/4, 2792/6, 2793/8, 2794/10, 2795/12, 2796/14, 2797/16, 2798/18
Sociální péče č.ev. 1249, č.ev. 1255, č.ev. 1349, č.ev. 1350, č.ev. 1351, č.ev. 1352, č.ev. 1353, č.ev. 1354, č.ev. 1355, č.ev. 1356, č.ev. 1357, č.ev. 1358, č.ev. 1359, č.ev. 1360, č.ev. 1361, č.ev. 1362, č.ev. 1363, č.ev. 1364, č.ev. 1365, č.ev. 1366, č.ev. 1367, č.ev. 1368, č.ev. 1369, č.ev. 1370, č.ev. 1371, č.ev. 1372, č.ev. 1373, č.ev. 1374, č.ev. 1375, č.ev. 1376, č.ev. 1377, č.ev. 1378, č.ev. 1379, č.ev. 1380, č.ev. 1381, č.ev. 1382, č.ev. 1383, č.ev. 1384, č.ev. 1385, č.ev. 1386, č.ev. 1387, č.ev. 1388, č.ev. 1389, č.ev. 1390, č.ev. 1391, č.ev. 1392, č.ev. 1393, č.ev. 1394, č.ev. 1395, č.ev. 1396, č.ev. 1397, č.ev. 1398, č.ev. 1399, č.ev. 1400, č.ev. 1401, č.ev. 1402, č.ev. 1403, č.ev. 1531, č.ev. 1532, č.ev. 1533, č.ev. 1534, č.ev. 1535, č.ev. 1536, č.ev. 1537, č.ev. 1538, č.ev. 1539, č.ev. 1540, č.ev. 1541, č.ev. 2746, č.ev. 2747, č.ev. 3181, č.ev. 3182, č.ev. 3183, č.ev. 3184, č.ev. 3185, č.ev. 3186, č.ev. 3355, č.ev. 3356, č.ev. 335
Špálova 2684/1, 2712/2
Stavbařů 2855/1, 2823/2, 2856/3, 2857/5
Švestková 2825/1, 2826/3, 2827/5, 2828/7, 2829/9, 2830/11
Svojsíkova 2660/2, 2661/4, 2662/6, 2663/8, 2664/10, 2665/12, č.ev. 9440, 2666/14, 2667/16, 2668/18, 2669/20, 2670/22, 2671/24, 2672/26, 2673/28, 2674/30, 2675/32, 2676/34, 2677/36, 2678/38, 2679/40, 2680/42, 2681/44, 2682/46, 2683/48, 2701/50, 2733/52
V Klidu 3112/2, 3113/4, 3114/6, 3115/8, 3117/10, 3133/12
Větrná 2799/1, 2713/2, 2714/4, 2715/6, 2716/8, 2717/10, 2718/12, 2735/14, 2736/16, 2737/18, 2722/20, 2723/22, 2724/24, 2725/28, 2726/30, 2727/32, 2728/34, 2729/36, 2730/38
Višňová 2834/1, 2835/3, 2836/5, 2837/7, 2838/9, 2839/11
Voskovcova 2747/2, 2748/4, 2749/6, 2750/8, 2751/10, 2752/12
Werichova 2741/2, 2742/4, 2743/6, 2744/8, 2745/10, 2746/12
Zvonková 2779/2, 2780/4, 2781/6, 2782/8, 2783/10, 2784/12, 2785/14, 2786/16, 2787/18
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 30.04.2020, do dne: 31.08.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1002103296 ZŠ/49/20 Přijato Běžné třídy
2 1636163072 ZŠ/47/20 Přijato Běžné třídy
3 1664759043 ZŠ/60/20 Přijato Běžné třídy
4 1877621762 ZŠ/74/20 Přijato Běžné třídy
5 2111140352 ZŠ/27/20 Přijato Běžné třídy
6 2176379904 ZŠ/68/20 Přijato Běžné třídy
7 2292948486 ZŠ/26/20 Přijato Běžné třídy
8 2338355252 ZŠ/35/20 Přijato Běžné třídy
9 2530781184 ZŠ/137/20 Přijato Běžné třídy
10 2941868888 ZŠ/37/20 Přijato Běžné třídy
11 3079455232 ZŠ/65/20 Přijato Běžné třídy
12 3153206656 ZŠ/135/20 Přijato Běžné třídy
13 3244818432 ZŠ/61/20 Přijato Běžné třídy
14 3415045632 ZŠ/156/20 Přijato Běžné třídy
15 3537428481 ZŠ/85/20 Přijato Běžné třídy
16 3784446208 ZŠ/116/20 Přijato Běžné třídy
17 3975604224 ZŠ/124/20 Přijato Běžné třídy
18 4018321664 ZŠ/106/20 Přijato Běžné třídy
19 4118162568 ZŠ/89/20 Přijato Běžné třídy
20 4183129629 ZŠ/73/20 Přijato Běžné třídy
21 4203730566 ZŠ/132/20 Přijato Běžné třídy
22 4218659776 ZŠ/55/20 Přijato Běžné třídy
23 4219856896 ZŠ/25/20 Přijato Běžné třídy
24 4297146368 ZŠ/31/20 Přijato Běžné třídy
25 4333640704 ZŠ/44/20 Přijato Běžné třídy
26 4563696641 ZŠ/54/20 Přijato Běžné třídy
27 4695318528 ZŠ/87/20 Přijato Běžné třídy
28 4724529664 ZŠ/133/20 Přijato Běžné třídy
29 5120867328 ZŠ/34/20 Přijato Běžné třídy
30 5231882752 ZŠ/28/20 Přijato Běžné třídy
31 5292857856 ZŠ/46/20 Přijato Běžné třídy
32 5301179392 ZŠ/56/20 Přijato Běžné třídy
33 5552222723 ZŠ/64/20 Přijato Běžné třídy
34 5822157184 ZŠ/71/20 Přijato Běžné třídy
35 5901395072 ZŠ/80/20 Přijato Běžné třídy
36 5905832961 ZŠ/52/20 Přijato Běžné třídy
37 6045377281 ZŠ/128/20 Přijato Běžné třídy
38 6252035072 ZŠ/136/20 Přijato Běžné třídy
39 6326125444 ZŠ/78/20 Přijato Běžné třídy
40 6352595456 ZŠ/30/20 Přijato Běžné třídy
41 6366004224 ZŠ/62/20 Přijato Běžné třídy
42 6668560128 ZŠ/59/20 Přijato Běžné třídy
43 6784829444 ZŠ/36/20 Přijato Běžné třídy
44 6860282368 ZŠ/127/20 Přijato Běžné třídy
45 7051367296 ZŠ/76/20 Přijato Běžné třídy
46 7129047042 ZŠ/86/20 Přijato Běžné třídy
47 7390463744 ZŠ/45/20 Přijato Běžné třídy
48 7649675776 ZŠ/77/20 Přijato Běžné třídy
49 7653097216 ZŠ/32/20 Přijato Běžné třídy
50 7698505728 ZŠ/38/20 Přijato Běžné třídy
51 7700828162 ZŠ/48/20 Přijato Běžné třídy
52 7754882816 ZŠ/108/20 Přijato Běžné třídy
53 7782282752 ZŠ/63/20 Přijato Běžné třídy
54 7887812608 ZŠ/75/20 Přijato Běžné třídy
55 7972380169 ZŠ/43/20 Přijato Běžné třídy
56 8058553088 ZŠ/144/20 Přijato Běžné třídy
57 8152202656 ZŠ/72/20 Přijato Běžné třídy
58 8226611224 ZŠ/66/20 Přijato Běžné třídy
59 8361345670 ZŠ/107/20 Přijato Běžné třídy
60 8391256064 ZŠ/114/20 Přijato Běžné třídy
61 8462068544 ZŠ/39/20 Přijato Běžné třídy
62 8478832890 ZŠ/69/20 Přijato Běžné třídy
63 8973195776 ZŠ/40/20 Přijato Běžné třídy
64 9012418564 ZŠ/112/20 Přijato Běžné třídy
65 9086535616 ZŠ/111/20 Přijato Běžné třídy
66 9285249024 ZŠ/110/20 Přijato Běžné třídy
67 9655602944 ZŠ/33/20 Přijato Běžné třídy
68 9874630656 ZŠ/57/20 Přijato Běžné třídy
69 9946603525 ZŠ/158/20 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 30.04.2020, do dne: 31.08.2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 1078395296 ZŠ/125/20 Odloženo
2 3178998272 ZŠ/120/20 Odloženo
3 3461200128 ZŠ/90/20 Odloženo
4 3529613312 ZŠ/130/20 Odloženo
5 4035909312 ZŠ/134/20 Odloženo
6 4081328128 ZŠ/100/20 Odloženo
7 4515814459 ZŠ/96/20 Odloženo
8 4738179842 ZŠ/92/20 Odloženo
9 4973542144 ZŠ/97/20 Odloženo
10 5939115527 ZŠ/121/20 Odloženo
11 6267554304 ZŠ/119/20 Odloženo
12 7820853248 ZŠ/122/20 Odloženo
13 7872222464 ZŠ/91/20 Odloženo
14 9133252352 ZŠ/131/20 Odloženo
15 9405900544 ZŠ/94/20 Odloženo
16 9981969927 ZŠ/93/20 Odloženo